TR   |   EN     

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı


Kıymetli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomide önemli değişimlerin yaşandığı bir faaliyet dönemini daha geride bıraktık. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararının Aralık ayında kesinleşmesi ardından uluslararası sermaye piyasalarında gelişmiş ekonomilere yönelik sermaye hareketleri hızlanmış, gelişmekte olan ülkelerde ise büyüme ve yatırım süreçlerinin finansmanı daha maliyetli hale gelmiştir. Küresel ekonominin ikinci büyük aktörü konumunda olan Çin’in büyüme performansı uzun bir aradan sonra ilk kez %7’nin altında kalırken; Rusya, Brezilya gibi yükselen ekonomilerde büyüme süreçleri sekteye uğramıştır. Durgunluktan çıkış için parasal genişleme politikalarına başvurulan Avro Bölgesi’nde ise, istenilen büyüme performansı yakalanamamıştır.

TÜRKİYE, BÜYÜME SÜRECİNDEN ÖDÜN VERMEDİ

Uzun bir süreden bu yana devam ettirdiği yüksek büyüme performansıyla uluslararası finans çevrelerinin nezdinde sağlam makroekonomik temellerini tescil ettiren Türkiye ekonomisi, 2015 yılında %4 büyümüştür. Haziran ve Kasım aylarında gerçekleşen genel seçimlerin oluşturduğu ortamın yanı sıra, yeni Fed faiz politikası ardından gelişmekte olan ülkelerde yaşanan portföy çıkışlarına karşın büyüme ivmesinden ödün vermeyen ülkemizin, önümüzdeki yıllarda da sağlıklı bir şekilde büyümesini devam ettireceğine inanıyoruz. Ülkemizin en önemli ithalat kalemlerinden olan petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün de etkisiyle, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir büyüme performansı sergileyeceğine inanıyoruz.

GELECEĞE YÖNELIK SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR, VERİMLİLİK PROJELERİ

Sürdürülebilirlik odaklı kurumsal yönetim anlayışıyla inşaat ve devremülk işletmeciliğinden medya ve iletişime, üretim ve ticaretten madenciliğe, eğitimden sağlığa kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet yürüten Holdingimiz, yıl içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve verimlilik projeleriyle de İhlas markasını geleceğe taşımak adına önemli ilerlemeler sağlamıştır. Türkiye’nin 2023 hedefleriyle uyumlu bir biçimde ortaya koyduğumuz büyüme stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de başarılarımızın kesintisiz bir biçimde devam edeceğinden kuşku duymuyoruz.

İNOVATİF ÜRÜN YAKLAŞIMI, KALİTE ODAKLI YATIRIMLAR

Farklı sektörlerdeki uzmanlık ve deneyimlerini geleceğe taşımak adına inovatif bir ürün ve hizmet yaklaşımı benimseyen İhlas Holding, uluslararası alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hızlı ve etkin bir biçimde iş süreçlerine entegre etmeye 2015 yılında da devam etmiştir. Bu sayede; inşaat ve üretim iş kollarında önemli oranda verimlilik artışı yakalanmıştır. Medya iş kolunda ise sorumlu habercilik anlayışıyla ön plana çıkan Holdingimiz; eğitim ve sağlık alanlarındaki faaliyetlerinde toplumsal değerlerimizi ve müşteri memnuniyetini birlikte gözeten bir yaklaşım benimsemiştir.

İhlas Holding’in sürdürülebilir büyüme yolculuğunun 2015 yılındaki başarılarına ortak olan kıymetli paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, kurumsal değerlerimizden ödün vermeden Türkiye ekonomisinin daha güçlü olabilmesi için nice katkılar sağlamak dileğiyle.

Saygılarımla,


ID : 1397332880994392, Güncelleme : 25.04.2016 15:19:44, Tıklanma : 27352
Paylaş :   |